το σύνθετο γίνεται απλό, το απλό ευέλικτο και φιλικό 

Να συστηθούμε

Η Blossom Interactive Multimedia, δραστηριοποιείται στον χώρο της πληροφορικής και της παροχής ολοκληρωμένων λύσεων μέσω εξειδικευμένου λογισμικού.

Το πλούσιο εργασιακό υπόβαθρο στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφορικής, με τομείς συνεργασίας εταιρείες παροχής επιχειρηματικής πληροφόρησης, διαχείρισης απαιτήσεων και νομικών εργασιών αλλά και τηλεπικοινωνιών, εντός και εκτός Ελλάδας, έχει διαμορφώσει την πολύπλευρη δυναμική της Blossom η οποία μπορεί να ανταπεξέλθει σε κάθε επιχειρηματική ιδέα και απαίτηση.
Τι προσφέρουμε

Σχεδιάζουμε, δημιουργούμε και παρέχουμε λύσεις μέσω εξειδικευμένων λογισμικών, που καλύπτουν τις ανάγκες μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.

Έχουμε αναπτύξει ολοκληρωμένα λογισμικά για τις ανάγκες επιχειρηματικής πληροφόρησης, διαχείρισης οικονομικών απαιτήσεων, διαχείριση πελατολογίου τηλεπικοινωνιών. Κοινό σημείο των περισσότερων έργων μας είναι ο Πελάτης ή αλλιώς η Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων.

Δείτε επίσης

Γνωρίστε τις λύσεις Legal Affairs, Properties και OverlookLegal Affairs

Σύστημα διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων, με εξειδίκευση στην διαχείριση οικονομικών απαιτήσεων, τηλεφωνικών και νομικών ενεργειών. Διαχειριστείτε με επιτυχία τα χαρτοφυλάκια σας και των πελατών σας.


Properties

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης Έρευνας Ακίνητης Περιουσίας. Ενδυναμώστε το δίκτυο σας χρησιμοποιώντας την ολοκληρωμένη λύση για εσάς και τους συνεργάτες σας.


Overlook

Σύστημα συλλογής, διαχείρισης και αξιολόγησης πληροφοριών. Μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη λύση για να εμπλουτίσετε τα στοιχεία του πελατολογίου σας εύκολα και με ποιότητα.


Γενικές πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας για γενικές πληροφορίες.


Τεχνική υποστήριξη

Στείλτε μας τις ερωτήσεις σας σχετικά με ένα τεχνικό θέμα.


Προϊόντα & υπηρεσίες

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες και τις λύσεις μας.