Οι λύσεις μας

Η πολυετής εμπειρία μας και το πλούσιο εργασιακό υπόβαθρο στην ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής, εντός και εκτός Ελλάδας, έχει διαμορφώσει μια πολύπλευρη δυναμική στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων.

Έχουμε αναπτύξει ολοκληρωμένα λογισμικά για τις ανάγκες επιχειρηματικής πληροφόρησης, διαχείρισης οικονομικών απαιτήσεων, διαχείριση πελατολογίου τηλεπικοινωνιών. Κοινό σημείο των περισσότερων έργων μας είναι ο Πελάτης ή αλλιώς η Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων.

Αναλαμβάνουμε να υλοποιήσουμε τις λύσεις των αναγκών σας, ακολουθώντας τις τεχνολογικές τάσεις και εφαρμόζοντας τες με αποτελεσματικό τρόπο στα προϊόντας μας.

Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε

Σας παρουσιάζουμε τις κυριότερες τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε.

  • Web Applications
  • Web Services
  • Web API

  • Windows Applications
  • Windows Services
  • Mobile Apps

  • Power Apps
  • Power Platform
  • Azure Integration

Δείτε επίσης

Σας παρουσιάζουμε τις λύσεις Legal Affairs, Properties και OverlookLegal Affairs

Σύστημα διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων, με εξειδίκευση στην διαχείριση οικονομικών απαιτήσεων, τηλεφωνικών και νομικών ενεργειών. Διαχειριστείτε με επιτυχία τα χαρτοφυλάκια σας και των πελατών σας.


Properties

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης Έρευνας Ακίνητης Περιουσίας. Ενδυναμώστε το δίκτυο σας χρησιμοποιώντας την ολοκληρωμένη λύση για εσάς και τους συνεργάτες σας.


Overlook

Σύστημα συλλογής, διαχείρισης και αξιολόγησης πληροφοριών. Μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη λύση για να εμπλουτίσετε τα στοιχεία του πελατολογίου σας εύκολα και με ποιότητα.