Τι προσφέρουμε

Σχεδιάζουμε, δημιουργούμε και παρέχουμε λύσεις μέσω εξειδικευμένων λογισμικών, που καλύπτουν τις ανάγκες μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.

Το πλούσιο εργασιακό υπόβαθρο μας όλα αυτά τα χρόνια, ακόμα και πριν την ίδρυση της Blossom, και η συνεχής παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων, αποτελούν μια πολύ καλή βάση στην οποία στηρίζουμε τις λύσεις μας.

Ανάπτυξη λογισμικού

Ο κύκλος ανάπτυξης ενός εξειδικευμένου λογισμικού, περιλαμβάνει διακριτά στάδια. Ξεκινώντας από την ανάλυση των απαιτήσεων, συνεχίζοντας στη φάση του σχεδιασμού, στο στάδιο υλοποίησης, στην τμηματική εγκατάσταση στο περιβάλλον του πελάτη στο οποίο περιλαμβάνεται και η αξιολόγηση, στην εκπαίδευση του προσωπικού και των ομάδων εργασίας, το GoLive και την συντήρηση και υποστήριξη της λύσης.

Το κάθε στάδιο χρειάζεται ειδική παρακολούθηση και μεθόδευση προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός του. Η Blossom διαθέτει την εμπειρία και την γνώση στο να επιτύχει του στόχους και να σας παραδώσει σύμφωνα με τα πλάνα ένα άρτιο προϊόν που καλύπτει τις ανάγκες σας και σας δίνει την δυνατότητα να επιτύχετε ακόμα περισσότερο.
Μετάπτωση δεδομένων και διασύνδεση συστημάτων

Οι ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς είναι πολλές και σε μια εταιρεία καλύπτονται συχνά από επιμέρους συστήματα. Το κάθε σύστημα διαχειρίζεται διαφορετικά δεδομένα και τα δεδομένα αυτά είναι πολύτιμα.
Η παρουσία ενός νέου συστήματος συχνά δημιουργεί ερωτήματα.

Ερ: Η εταιρεία μας διαχειρίζεται δεδομένα από άλλα συστήματα και θέλουμε να τα αξιοποιήσουμε και με τις λύσεις της Blossom. Έχουμε αυτή την δυνατότητα;
Ερ: Το σύστημα που χρησιμοποιούσαμε περιέχει όλο το πελατολόγιο μας καθώς και όλα τα ιστορικά στοιχεία. Θέλουμε τα δεδομένα αυτά να περιέχονται στο νέο λογισμικό της Blossom.
Ερ: Το ERP της εταιρείας μας θα πρέπει να τροφοδοτείται σε καθημερινή βάση με στοιχεία του νέου λογισμικού σας. Μπορείτε να μας παρέχετε αυτή την δυνατότητα;

H Blossom αναλαμβάνει να υλοποιήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες μετάπτωσης των δεδομένων σας στα συστήματά μας. Οι λύσεις της Blossom παρέχουν τις δυνατότητες διασύνδεσης με τρίτα συστήματα.
Υποστήριξη και επέκταση λογισμικού

Το λογισμικό είναι η υλοποίηση λύσεων στις ανάγκες των πελατών μας. Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις δεν μένουν ίδιες και αλλάζουν σύμφωνα με τις εξελίξεις και την πορεία της αγοράς. Η παρουσία και η συμβολή μας δεν παύει με την παράδοση του έργου.

Παρέχουμε υπηρεσίες υποστήριξης, είτε με συμβόλαιο ετήσιας υποστήριξης είτε με συμβόλαιο προκαθορισμένων ωρών εργασίας. Παρέχουμε στους πελάτες μας συμβουλευτικές υπηρεσίες. Μελετούμε, σχεδιάζουμε και σας προσφέρουμε τις αναβαθμίσεις και επεκτάσεις των συστημάτων μας για να είστε πάντα ενημερωμένοι.