Πολιτική Απορρήτου

Στην ιστοσελίδα σεβόμαστε τα προσωπικά δεδομένα του κάθε επισκέπτη του ιστοτόπου www.blossom-networks.gr. Παρακαλούμε να μελετήσετε προσεκτικά την παρούσα Δήλωση προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε, και προστατεύουμε τις πληροφορίες/προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε από εσάς:

1. Ποια προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούμε
Η Blossom Interactive Multimedia συλλέγει και τηρεί αποκλειστικά και μόνο τα προσωπικά δεδομένα που εσείς μας γνωστοποιείτε με την εισαγωγή των αιτουμένων προσωπικών πληροφοριών στα αντίστοιχα πεδία της φόρμας επικοινωνίας ή την αποστολή τους μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, για την ενημέρωσή σε αιτήματα σας, για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της παρούσας επαγγελματικής δραστηριότητας.

Στο πλαίσιο της υποχρέωσης διαφύλαξης και προστασίας των πληροφοριών των πελατών και των συνεργατών της, η Blossom Interactive Multimedia δεσμεύεται να προστατεύει και να χρησιμοποιεί κατά τον αρμόζοντα τρόπο τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται είτε διαδικτυακά από τον παρόντα δικτυακό τόπο είτε μέσω της επικοινωνίας/συνεργασίας με κάθε τρίτο.

Τα προσωπικά δεδομένα αυτά εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες:
α. Δεδομένα ταυτότητας: περιλαμβάνουν όνομα, επώνυμο
β. Δεδομένα επικοινωνίας: περιλαμβάνουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμούς τηλεφώνων
γ. Τεχνικά δεδομένα: περιλαμβάνουν την ηλεκτρονική διεύθυνση σύνδεσής σας με το internet (διεύθυνση IP), τον φυλλομετρητή σας (browser), την τοποθεσία σας, το λειτουργικό σας σύστημα και άλλες πληροφορίες σχετικές με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
ε. Δεδομένα παρακολούθησης: περιλαμβάνουν δεδομένα τα οποία εμείς ή άλλοι συλλέγουν μέσω cookies και παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης όπως web beacons, pixels και mobile identifiers

2. Συλλογή και σκοπός επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
Η λήψη των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται μόνο εφόσον εσείς επιλέξετε αυτοβούλως να τα παρέχετε, για παράδειγμα, δια ζώσης, συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφωνικώς με την Blossom Interactive Multimedia. Σκοπός της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, αποτελεί:
α. η παροχή των πληροφοριών που αιτείστε μέσω του ιστοτόπου σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας
β. η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και η διευκόλυνση σε ένα τεχνικό ζήτημα που μπορεί να αντιμετωπίζετε σε ένα από τα προϊόντα μας
γ. επιπλέον, αλλά μόνο με την προαιρετική συγκατάθεσή σας που αποτελεί τη νομική βάση της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού GDPR: η προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται από την Blossom Interactive Multimedia, ιδιαίτερα μέσω του www.blossom-networks.gr, και η λήψη διαφημιστικού ενημερωτικού υλικού σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας

3. Τρόπος επεξεργασίας των δεδομένων
Κανένα από τα δεδομένα που μας παρέχετε μέσω συμπλήρωσης της φόρμας επικοινωνίας ή αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν θα αποθηκευτεί από τον ιστότοπο μας σε βάση δεδομένων ή θα μεταβιβαστεί ή θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων. Αντίθετα, τα δεδομένα αυτά θα μας σταλούν με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του διακομιστή αλληλογραφίας μας. Ο διακομιστής μας, διαθέτει και χρησιμοποιεί τελευταίας τεχνολογίας πρωτόκολλα κρυπτογράφησης TLS (Transport Layer Security) και SSL (Secure Sockets Layer) τα οποία παρέχουν απόλυτη ασφάλεια επικοινωνίας πάνω από ένα δίκτυο υπολογιστών και τα οποία χρησιμοποιούνται κατά την αποστολή και λήψη της αλληλογραφίας μας και στο τοπικό μας δίκτυο.

4. Διαγραφή δεδομένων
Αν έχετε καταχωρίσει προσωπικά σας στοιχεία στη φόρμα επικοινωνίας της παρούσας ιστοσελίδας κι επιθυμείτε τη διαγραφή τους, μπορείτε να επικοινωνήσατε είτε τηλεφωνικώς στα τηλέφωνα που αναγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα είτε να αποστείλετε αίτημα μέσω της φόρμας επικοινωνίας με την ένδειξη «ΔΙΑΓΡΑΦΗ».

5. Δικαιώματα επισκεπτών
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή.
Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.