Τα σημαντικότερα νέα μας

Ειδική προσφορά μελών Δ.Σ.Α.

Η Blossom προσφέρει στα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, μέσω του εκπτωτικού προγράμματος, προνομιακή τιμή στην αγόρά του Legal Affairs, ειδική έκπτωση στα συμβάλαια συντήρησης του καθώς και ειδικές τιμές στην κατασκευή νέου λογισμικού.
Δείτε αναλυτικά την προσφορά ή ζητήστε να σας ενημερώσουμε.

Ιανουάριος 2022

Νέο integration

Με επιτυχία ολοκληρώσαμε το intergation του νέου χαρτοφυλακίου πελάτη μας που αφορά στην τηλεφωνική διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών το οποίαο περιλαμβάνει τις διαδικασίες εισαγωγής των αρχείων ανάθεσης και ενήμέρωσης των υποθέσεων, την αυτοματοποιημένη παραγωγή των καθημερινών αρχείων και την αυτόματη αποστολή προς τον SFTP του εντολέα, καθώς και το σχεδιασμό και υλοποίηση των αναφορών παρακολούθησης των εων λόγω υποθέσεων.

Μάρτιος 2022